Our Team

Our Management

Pramod Bothra

Director

Yogesh Purohit

CEO

Our Team

Madhavi Jain
Pooja Mehta
Pinakin Patel
Darshan Thakar
Nilesh Patel
Vimal Meena
Bhamini Gole
Shineed Basheer
Kalpesh Patel
Ankita Bhatt
Jigar Barot
Arun Viswanathan
Gokul Raj
khurshid Alam
Darshita Patel
Bhavdip Patel
Ganesh
Kevin
Silvi Patel
Hafiz Vohra
Keval Gagliya
Umang Bhatt
Vishnu Prabhu
Rupesh Bante
Sunil Sanchaniya
Faiyaz
Vishal Prajapati
Aravind
Amrita
Yash Hingrajiya
Maitri Trivedi
Aejaz Ahmad
Pooja Visave
Dimpal Barangi
Rakesh Kumar
Rishabh Pal
Dhara Desai
Subhash Kumar
Akash Chauhan
Ashish Parchha
Usman Ansari